Välkommen till ConsultInger

Vi hjälper dig och ditt företag att söka olika former av
stöd från EU.

Arbetslivet förändras ständigt. De nya situationer som uppstår kräver nya kunskaper. Vill du att din personal ska få möjlighet till kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa dig att ansöka om pengar och att genomföra utbildningsprojekt i ditt företag.

Vår affärsidé är att erbjuda ditt företag professionell hjälp med att söka EU-medel och genomföra projekt. ConsultIngers mångåriga erfarenhet och höga kompetens gör att vi kan garantera dig bra rådgivning och ett bra stöd för ditt företag.

Inger Wickbom
0702 – 811 456
inger@consultinger.se

 

 

 
     
  webdesign: effektivdata